Diensten

BodemBasics levert veldwerkdiensten en advies voor de particuliere markt, het MKB en ingenieurs- en adviesbureaus. De werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van partijkeuringen, milieuhygiënische bodemonderzoek en milieukundige begeleiding.

Diensten

BodemBasics levert veldwerkdiensten en advies voor de particuliere markt, het MKB en ingenieurs- en adviesbureaus. De werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van partijkeuringen, milieuhygiënische bodemonderzoek en milieukundige begeleiding.

Veldwerkdiensten SIKB 1001

De beoordelingsrichtlijn SIKB 1001 bevat een monsterneming van partijkeuringen voor grond en baggerspecie. BodemBasics biedt ondersteuning aan partijkeuringen grond, zodat in het kader van bodemkwaliteit monsterneming en verslaglegging aan u verricht kan worden.

Veldwerkdiensten SIKB 2001, 2002, 2003, 2018

Bodems Basics ondersteunt bij handmatig milieu hygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek. De beoordelingsrichtlijnen SIKB 2001, 2002, 2003 en 2018 hebben hierop betrekking. Ter verduidelijking kan BodemBasics handboringen en peilbuizen voor u plaatsen, boorbeschrijvingen maken en grond(water)monsters en waterbodemmonsters nemen. Tevens biedt BodemBasics u ondersteuning bij de locatie-inspectie en monsterneming van asbest in uw bodem.

Veldwerkdiensten SIKB 2001, 2002, 2003, 2018

Bodems Basics ondersteunt bij handmatig milieu hygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek. De beoordelingsrichtlijnen SIKB 2001, 2002, 2003 en 2018 hebben hierop betrekking. Ter verduidelijking kan BodemBasics handboringen en peilbuizen voor u plaatsen, boorbeschrijvingen maken en grond(water)monsters en waterbodemmonsters nemen. Tevens biedt BodemBasics u ondersteuning bij de locatie-inspectie en monsterneming van asbest in uw bodem.

Behaalde certificeringen

  • ISO 9001
  • SIKB 1001
  • SIKB 2001, 2002, 2003 en 2018
  • BRL 1000, 2000

Behaalde certificeringen

  • ISO 9001
  • SIKB 1001
  • SIKB 2001, 2002, 2003 en 2018
  • BRL 1000, 2000
  • BRL 6001